RAUTATIEKALUSTOON liittyvät VIRANOMAISPALVELUT

Rautatiekalustoon liittyvät yleiset asiat

yksikönpäällikkö Tomi Anttila, p. 029 5346 814 tai tomi.anttila(a)trafi.fi

Rautatiekaluston hankinta, hyväksyntä ja säädökset

tarkastaja Hannu Timperi, p. 029 5345 595 tai hannu.timperi(a)trafi.fi

erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen, p. 029 5346 839 tai ville-veikko.savolainen(a)trafi.fi

Rautatiekaluston rekisteröinti

asiantuntija Matti Mesimäki, p. 029 5346 847 tai matti.mesimaki(a)trafi.fi

Infrastruktuuri- ja rautatiekalustorekisterit (tietojärjestelmä)

erityisasiantuntija Esko Sandelin, p. 029 5346 838 tai esko.sandelin(a)trafi.fi

Rautatiekaluston kunnossapitoasiat ja kuljettajan kelpoisuusvaatimukset

erityisasiantuntija Jari Nieminen, p. 029 5346 829 tai jari.nieminen(a)trafi.fi