YHDYSLIIKENNE

Suomesta on liikennöintiyhteys Ruotsiin Haaparantaan Tornion kautta. Haaparannasta eteenpäin voi liikennöidä 1435-yhteensopivalla kalustolla. Ruotsissa rataverkon haltija on Trafikverket. 

Suomesta on myös raideyhteys Venäjälle Vainikkalasta, Imatrankoskelta, Niiralasta ja Vartiuksesta. Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä on sovittu maiden välisessä rautatieyhdysliikennesopimuksessa.

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (1036/2016)
(Suomen säädöskokoelman sopimussarja 85/2016)