TERVETULOA RAUTATIEMARKKINOILLE!

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla. Sivuilta löytyy myös tietoa yrityksille, jotka jo toimivat rataverkollamme. Sivut on tarkoitettu rautatieliikenteen harjoittajille, rataverkon kunnossapitäjille ja urakoitsijoille sekä rataverkon haltijoille.

Oletko rautatieliikenteen harjoittaja?

Tästä sivuosiosta löytyvä tieto on suunnattu rautatieliikenteen harjoittajille, museoliikenteen harjoittajille sekä radan kunnossapitoyrityksille.

Oletko rataverkon haltija?

Rataverkon haltijoita ovat Suomen valtio sekä esimerkiksi satamat, kunnat, kaupungit ja tehtaat.  Tässä osiossa on rataverkon haltijoille suunnattua tietoa.

Liittyykö toimintasi muulla tavoin rautateihin?

Tälle sivuosalle on kerätty urakoitsijoiden, valmistajien sekä kaluston kunnossapidosta vastaavien tarvitsemaa tietoa. Sivuosiossa on lisäksi koulutuslaitoksia ja arviointilaitoksia koskevaa tietoa.

SÄÄNTELYELIN

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieyrityksistä ja rataverkon haltijoista riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Suomessa sääntelyelin toimii Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi). Sääntelyelimelle voivat valittaa kaikki alan toimijat, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta erimielisyyden kohteena oleva asia koskee.

Lisää tietoa sääntelyelimen toiminnasta löytyy oheisesta linkistä http://www.saantelyelin.fi/