PUITESOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Puitesopimus tehdään enintään viideksi vuodeksi. Liikennevirasto voi erityisestä syystä tehdä pitempiaikaisia puitesopimuksia. Perusteena pidempiin sopimuksiin voi olla sopijapuolen kuljetusliiketoimintaan liittyvät sopimukset, erityisinvestoinnit tai erityiset liiketoimintariskit. Lisäksi perusteena pidempään puitesopimukseen voi olla sopijapuolen laajat ja pitkäaikaiset investoinnit ja näihin toimiin liittyvät sopimussitoumukset.