VOIMASSAOLOAIKA

RAILI-sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Molemmilla osapuolilla on kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika.

Marraskuun 2016 jälkeen solmitut RAILI-sopimukset ovat määräaikaisia, sitä ennen solmitut ovat voimassa toistaiseksi. 

RAILI-sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli jompikumpi sopimusosapuolista rikkoo olennaisesti RAILI-sopimuksen mukaisia velvoitteita.

Irtisanominen ja purkaminen on toimitettava kirjallisesti.