TURVALLISUUSLUVAN VOIMASSAOLO

Turvallisuuslupa on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Koska turvallisuusluvan edellytysten täyttymisen tarkistamisessa menee aikaa, uutta lupaa on hyvä hakea noin vuotta ennen edellisen luvan voimassaolon päättymistä.