Turvallisuustodistuksen voimassaoloaika

Turvallisuustodistus myönnetään tai hyväksytään pääsääntöisesti enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Turvallisuustodistuksen voimassaolon päätyttyä, yrityksen on haettava Trafilta uutta turvallisuustodistusta. Huomattavaa kuitenkin on, että hakemuksen käsittely tarvittavine täydennys-pyyntöineen ja täydennyksineen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen. Siksi uutta turvallisuustodistusta kannattaa hakea noin vuotta ennen kuin sen voimassaolon päättymistä.