VIRANOMAISVALVONTA

Trafi vastaa rautatiejärjestelmän valvonnasta. Valtion rataverkon lisäksi Trafin valvontavelvollisuus ulottuu sellaisiin yksityisraiteisiin, jotka ovat yhteydessä valtion tai toiseen yksityiseen rataverkkoon. Rautatielain (304/2011) 77 §:ssä tarkoitettu valvontavelvollisuus koskee myös 1 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja raiteita ja niillä liikennöiviä kalustoyksiköitä.

Trafi valvoo:

  • rautatiejärjestelmän turvallisuusvaatimusten noudattamista

  • rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta

  • rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista

  • osajärjestelmän vaatimustenmukaisuutta, sen käyttämistä ja kunnossapitoa

  • yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuutta sekä niiden markkinoita ja käyttämistä

  • ilmoitetun laitoksen sekä riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavan laitoksen toimintaa

  • kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja kalustorekisteriin merkittäviä tietoja

  • varautumista poikkeusoloihin sekä häiriötilanteisiin rautatiejärjestelmässä, jota valvotaan pääsääntöisesti toimijan turavallisuusjohtamisjärjestelmää auditoimalla.

Lisätietoja Trafin valvonnasta, sen periaatteista ja toimintamalleista sekä valvontastrategian löydät Trafin nettisivuilta osiosta Valvonta.