VARAUTUMINEN

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan on riittävällä tavalla varauduttava rautateitä uhkaavan vaaran tai onnettomuuden varalta.

Trafi voi velvoittaa rautatieliikenteen harjoittajan, rataverkon haltijan ja sen, joka suorittaa liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä rautatiejärjestelmässä, osallistumaan pelastusharjoituksiin ja rautatieliikenteen pelastustoimintaan. Velvoite voi olla maksimissaan viisi vuorokautta kalenterivuodessa.

Toimijan on lisäksi riittävillä varautumisen toimenpiteillä sekä oman toiminnan laajuuden ja merkittävyyden kannalta varmistettava oman toimintansa jatkuvuus myös Valmiuslaissa (1552/2011) mainituissa poikkeusoloissa.