Vaatimukset

Kalustoa koskevat voimassa olevat vaatimukset ovat joko eurooppalaisia vaatimuksia tai kansallisia vaatimuksia. Erilaiset rautatiekalustoa koskevat määräykset on julkaistu Valtion säädöstietopankin Finlexin viranomaissivuilla. Muut mahdolliset ohjeet on julkaistu Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston Internet-sivuilla.