Vaaratilanteet ja onnettomuudet

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan on varauduttava toiminnassa onnettomuuksiin ja vaaratilainteisiin. Niiden hallintaan liittyen toimijoiden on tehtävä yhteistyötä. Esimerkiksi Liikennevirasto on julkaisemassa toimintaohjeet ja menettelyt hätätilanteissa valtion rataverkolla. Toimijoiden tulee kuvata yhteistyömenettelyt turvallisuusjohtamisjärjestelmässään.