TURVALLISUUSLUPA

Trafi myöntää rataverkon haltijalle turvallisuusluvan rataverkon suunnittelua, rakentamista, kunnossapitämistä ja hallintaa varten. Turvallisuuslupa on osoitus siitä, että rataverkon haltija on huomioinut toiminnassaan turvallisuutta koskevat vaatimukset ja pystyy toimimaan rataverkon haltijana hallinnoimallaan rataverkon osalla turvallisesti.

Tämän sivun vasemman reunan valikosta löydät yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita turvallisuusluvan hakemisesta, uusimisesta ja muuttamisesta sekä linkin hakulomakkeeseen.

Rataverkon haltijoiden tulee toimittaa Trafille vuosittain 30.6. mennessä turvallisuuskertomus.

Ohjeita turvallisuuskertomuksen laatimiseksi, ajankohtaisia tiedotteita turvallisuusluvan hakijoille ja haltijoille sekä ajantasaisen listan turvallisuusluvan haltijoista löydät Trafin turvallisuuslupaa koskevilta sivuilta.