TURVALLISUUSASIAT

Tältä sivulta löydät lisätietoja viranomaisvalvonnasta, riskienhallinnasta, varautumisasioista, onnettomuuksista ja vaaratilanteista sekä turvallisuuskertomusvelvoitteesta.

Trafi vastaa rautatiejärjestelmän valvonnasta. Trafin on myös huolehdittava, että onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain nojalla annetut suositukset otetaan asianmukaisesti huomioon ja että rataverkon haltijat sekä rautatieliikenteen harjoittajat ryhtyvät niiden perusteella toimenpiteisiin, joilla varmistetaan rautatiejärjestelmän turvallisuus. Trafi voi tarvittaessa käyttää rautatielaissa (304/2011) mainittuja tehostekeinoja, jos rautatiejärjestelmän toimijat eivät ryhdy suositusten mukaisiin toimenpiteisiin.