RAILI-sopimuksen hankkiminen

Uudet RAILI-sopimukset tehdään marraskuusta 2016 alkaen vain määräajaksi.

Jokainen yritys, jonka henkilöstöön kuuluvat tarvitsevat RAILI-puhelinta, tekee Liikenneviraston kanssa RAILI-liittymäsopimuksen. Sopimuksia ei siis tehdä kaikkien RAILI-puhelimien käyttäjien kanssa, vaan vain yksi per yritys.

Sopimuksen teko lähtee vireille niin, että yrityksen edustaja täyttää hakemuslomakkeen, jolloin tiedot välittyvät Liikennevirastossa oikealle henkilölle. Lomake löytyy Liikenneviraston sivuilta www.liikennevirasto.fi/raili.

Liikennevirasto laatii sopimuksen. Sopimus tehdään kahtena kappaleena: toinen asiakasyritykselle ja toinen Liikennevirastolle. Liikennevirasto lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi yrityksen edustajalle sähköpostilla. Yritys tulostaa saamansa sopimuksen kahtena kappaleena, allekirjoittaa ne ja lähettää molemmat, kokonaiset sopimukset takaisin Liikennevirastolle Liikenneviraston edustajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Kun sopimukset on allekirjoitettu myös Liikennevirastossa, toinen alkuperäinen sopimuskappale lähetetään takaisin yritykselle, toinen jää Liikenneviraston kirjaamoon. Liikennevirasto lähettää molemminpuolin allekirjoitetusta sopimuksesta kopion Cinian ylläpitämään RAILI-kioskiin, josta yritys voi tilata SIM-kortit ja/tai RAILI-puhelimet. RAILI-kioski ei kuitenkaan ala toimenpiteisiin ennen kuin liittymäsopimus Liikenneviraston kanssa on allekirjoitettu ja tieto/kopio siitä toimitettu RAILI-kioskiin.