SOPIMUSNEUVOTTELUT

Rautatieliikenteen harjoittajan tulee ottaa yhteyttä Liikennevirastoon käyttösopimuksen valmistelua ja sopimusneuvotteluita varten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen ratakapasiteetin hakemista. Rataverkon käyttösopimuksessa huomioidaan rautatieliikenteen harjoittajalle myönnetyn ratakapasiteetin luonne ja laajuus.