Rataverkon käyttösopimusmalli museoliikenteelle

Kaikkien museoliikenteen harjoittajien kanssa tehdään samansisältöinen rataverkon käyttösopimus. Oheisesta mallista saa hyvän käsityksen asioista, joita rataverkon käyttösopimus sisältänee.

Museoliikenteen käyttösopimusmalli

Rataverkon käyttösopimusmalli rautatieyrityksille

Rautatieyritysten käyttösopimus on sisällöltään samankaltainen kuin museoliikenteen harjoittajien rataverkon käyttösopimus, mutta yksityiskohtaisempi ja siten laajempi sopimus.