Liikennöintiin tarvittavat sopimukset

Liikennöidäkseen valtion rataverkolla, rautatieyritykset ja museoliikennöitsijät tarvitsevat rataverkon käyttösopimuksen. Kaikki rataverkolla toimivat tarvitsevat RAILI-sopimuksen. Yksityisten rataverkon haltijoiden tulee tehdä rataverkon haltijoiden välinen raidesopimus rataverkon haltijan kanssa. Lisäksi, jos yksityinen rataverkon haltija vierailee satunnaisesti valtion rataverkon puolella, tehdään sopimus yksittäisen liikennepaikan käytöstä.

Ratakapasiteetin hakijan kanssa voidaan tehdä puitesopimus, jossa määritetään hakijan tarvitseman ratakapasiteetin ominaispiirteet.

Kaikki yllämainitut sopimukset solmitaan Liikenneviraston kanssa.