LIIKENTEENOHJAUSSOPIMUKSEN HANKKIMINEN

Liikenteenohjaussopimusneuvottelut saa vireille ottamalla yhteyttä Liikennevirastoon.

Liikenteenohjaussopimuksessa sovitaan alueesta, jolla liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ja liikenteenhallinta järjestetään. Lisäksi siinä sovitaan liikennöinnistä, vastuista ja palvelusta maksettavasta korvauksesta.