Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Sääntelyelin

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieyrityksistä ja rataverkon haltijoista riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Suomessa sääntelyelimenä toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Sääntelyelimelle voivat valittaa kaikki alan toimijat, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta erimielisyyden kohteena oleva asia koskee.

Sääntelyelimen tehtävät ja muuta lisätietoa löytyy oheisista linkeistä  http://www.trafi.fi/rautatiet/saantelyelin ja Rautateiden sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta (esite, pdf)

Muutokset esitteen takakannen tietoihin: Rautatielaki (304/2011), Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (413/2011).