SÄÄNNÖLLINEN RATAKAPASITEETTI

Rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa vuosittain joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana. Aikataulukausi 2018 alkaa 10.12.2017 ja päättyy 8.12.2018.

Rata­kapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia kutakin aikataulukautta varten aikaisin­taan 12 ja viimeistään 8 kuukautta ennen aikataulukauden alkua. Yhteen hakemukseen voidaan sisällyttää kaikki aikataulukauden aikana tehtävät liikennemuutokset.

Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakopäätöksiä voidaan muuttaa jäljellä olevaa aikataulukautta varten kyseisen aikataulukauden aikana erillisinä muutosajankohtina edellyttäen, että muutos ei vaikuta muille rautatieyrityksille myönnettyyn ratakapasiteettiin tai Euroopan talousalueen kansainväliseen liikenteeseen. Muutosajankohtia ovat aikataulukauden alku ja lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraava viikonvaihde lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00. Mainittujen muutosajankohtien lisäksi Liikennevirasto voi erityisestä syystä päättää muistakin muutosajankohdista. Liikennevirasto ilmoittaa kaikille rautatieyrityksille uusista säännöllisen liikenteen muutosajankohdista. Päätökset muutosajankohdista julkaistaan Liikenneviraston Internet-sivuilla (linkki).

Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutosta on haettava viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutosajankohtaa. Muutosajankohdan osuessa pyhäpäivään, hakemuksen jättöpäivä on ensimmäinen arkipäivä pyhän jälkeen.