Riskienhallinta

Hyvällä riskienhallinnalla voidaan parantaa rautatiehankkeiden ja -suunnitelmien laatua sekä ennaltaehkäistä ongelmia ja vaaratilanteita jo suunnitteluvaiheessa. Se auttaa mahdollisten puutteiden, virheiden tai haittatekijöiden tunnistamisessa.  Riskien riittävän aikainen tunnistaminen mahdollistaa sen, että niihin voidaan puuttua ennen kun ne aiheuttavat merkittäviä virheitä, vahinkoja tai haittoja. Riskienhallinta auttaa saavuttamaan hankkeelle asetetut taloudelliset, laadulliset, määrälliset ja muut määritellyt tavoitteet.

Lisätietoja riskienhallinnasta radan suunnittelussa löydät alla olevista linkeistä:

Riskienhallinta on keskeinen osa rautatieorganisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Lisätietoja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja sen eri elementeistä sekä riskienhallinnasta löydät Trafin nettisivuilta Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja Riskienhallinta.