KALUSTOREKISTERI

Rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti

 

Kalustoyksikön rekisteröinti on edellytys kalustoyksikön käytölle rataverkolla.

Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää kalustorekisteriä Suomessa käyttöönottoluvan saaneista kalustoyksiköistä.

Kalustoyksikölle, jolle virasto on myöntänyt ensimmäisen käyttöönottoluvan, tulee hakea rekisteröintiä kalustorekisteriin.

Kalustoyksikön rekisteröintiä tulee hakea komission päätöksen 107/2011/EU liitteen lisäyksen 4 vakiomuotoisella lomakkeella. Virasto on laatinut lomakkeesta sähköisesti täytettävän version ja suosittaa tämän käyttöä rekisteröintiä haettaessa asian nopeamman käsittelyn edesauttamiseksi. Samaa lomaketta tulee myös käyttää ilmoitettaessa rekisteritietojen muuttumisesta tai rekisteröinnin peruuttamisesta.

 

Rekisteröintilomake

 

Venäjän ja Suomen välillä liikkuvan kaluston ilmoittaminen kansallisen viranomaisen kalustorekisteriin

Viraston määräyksen "Liikkuvan kaluston rekisteriin ilmoitettavat tiedot Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä käytettävästä kalustosta " (RVI/2022/431/2007) mukaan rautatieyrityksen, joka kuljettaa liikkuvaa kalustoa Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä on tehtävä ilmoitus ensimmäistä kertaa Suomen rataverkolle tulevan liikkuvan kalustoyksilön alasarjasta. Viraston ylläpitämään liikkuvan kaluston rekisteriin. Ilmoitus on tehtävä saapumista seuraavan kuukauden loppuun mennessä

Ilmoituksessa käytetään viraston lomakkeita. Henkilövaunuille on oma ja tavaravaunuille oma lomakkeensa. Lomakkeet ovat pdf-muotoisia tiedostoja, jotka voi täyttää koneella. Pdf-tiedostojen lukemiseen ja täyttämiseen tarvitset Acrobat Reader -ohjelman, jonka voi imuroida netistä maksutta.

Yhdysliikenteen henkilövaunu (pdf-tiedosto, 207 kt)

Yhdysliikenteen tavaravaunu (pdf-tiedosto, 182 kt)

Lomakkeet täytetään tietokoneella, jonka jälkeen ne lähetetään allekirjoitettuina postitse osoitteeseen:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi / Rautatiet
Kirjaamo
PL 320
00101 Helsinki