Rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutus

Rittävä vastuuvakuutus on yksi turvallisuustodistuksen ja toimiluvan myöntämisen edellytyksistä. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely ulkopuolisille aiheutettujen vahinkojen varalle.

Rautatieliikenteen harjoittajia ovat rautatieyritykset, museoliikenteen harjoittajat, radan kunnossapitoa harjoittavat yritykset ja muut yritykset, jotka päätoimensa ohella liikennöivät rataverkolla. Myös rataverkon haltijat, jotka liikennöivät rataverkolla, ovat rautatieliikenteen harjoittajia.