RAUTATIEKULJETUSLAKI

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan rautatiekuljetukseen, jonka rautatieyritys on sitoutunut suorittamaan, ja rautatiekuljetukseen välittömästi liittyvään rautatieyrityksen järjestämään muuhun kuljetukseen. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta.

Rautatiekuljetuslaki löytyy kokonaisuudessaan oheisesta linkistä Rautatiekuljetuslaki (1119/2000, koonnos)