RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS

Rautatieyrityksen ja museoliikenteen harjoittajan on tehtävä Liikenneviraston kanssa rataverkon käyttösopimus valtion rataverkon sekä rautatieliikenteen harjoittamisen kannalta keskeisten palvelujen käytöstä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi liikennepaikkojen raiteiden ja liikenteenohjauspalveluiden käyttö. Osapuolten välillä voidaan sopia myös mahdollisista muista rautatieliikenteen harjoittamisen kannalta tarpeellisista käytännön järjestelyistä.

Rataverkon käyttösopimuksen saamisen edellytyksenä on, että rautatieyrityksellä on voimassaoleva turvallisuustodistus, toimilupa ja sille on myönnetty ratakapasiteettia.

Museoliikenteen harjoittajaa koskevat samat vaatimukset kuin rautatieyritystäkin, pois lukien toimilupa, jota museoliikenteen harjoittajat eivät tarvitse. Museoliikenteen harjoittajalle myönnetään kiireellistä ratakapasiteettia vasta sen jälkeen, kun käyttösopimus on myönnetty.

Käyttösopimuksen tekemisen ja ratakapasiteetin myöntämisen jälkeen liikennöinti voidaan aloittaa.