RATAMAKSU

Hinnoitteluperusteet ja ratamaksuun kuuluvat palvelut

Ratamaksun perusmaksun ja rataveron oikeusperusta kuvataan rautatielaissa (304/2011), laissa rautatielain muuttamisesta (1394/2015) sekä rataverolaissa (605/2003).

Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joihin kuuluvat myös raideyhteydet rataverkon käyttömahdollisuuspalveluihin valtion rataverkolla.  

Ratamaksujärjestelmä

Liikenneviraston on perittävä ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasapuolisesti ja syrjimättä rataverkon vähimmäiskäyttö­palveluista ja raideyhteyksistä rataverkon käyttömahdollisuuspalveluihin niiden käytön mukaisesti. Ratamaksun perusmaksu perustuu aina niihin kustannuksiin, jotka liittyvät suoraan rautatieliikenteen harjoittamiseen.

Ratavero muodostuu kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivin haitta- ja lisämaksusta. Haittamaksussa voidaan ottaa huomioon junan toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten kustannukset.

Lisämaksua voidaan periä infrastruktuurin käytöstä aiheutuneiden kustannuksien täysimääräiseksi kattamiseksi.

Rataosalta Kerava–Lahti peritään lisäksi investointiveroa investoinnin pitkän aikavälin kustannusten kattamiseksi 31.8.2021 saakka.

Ratamaksun suuruus 

Perusmaksu
Tavaraliikenne 0,1350 senttiä/ bruttotonnikilometri
Henkilöliikenne 0,1308 senttiä/ bruttotonnikilometri
Ratavero
Tavaraliikenne
   - sähkövetoinen 0,05 senttiä/ bruttotonnikilometri
   - dieselvetoinen 0,1 senttiä/ bruttotonnikilometri
Henkilöliikenne 0,01 senttiä/ bruttotonnikilometri
Investointivero (koskee rataosaa Kerava–Lahti)
Tavaraliikenne 0,5 senttiä/ bruttotonnikilometri
Henkilöliikenne 0,5 senttiä/ bruttotonnikilometri