RATAKAPASITEETTI

Ratakapasiteetilla tarkoitetaan rataverkon ominaisuuksista johtuvaa aikaan sidottua rautatiereitin junaliikenteen välityskykyä.

Ratakapasiteetin hakijalla tarkoitetaan rautatieyritystä, museoliikenteen harjoittajaa, radan kunnossapitoa harjoittavaa yrityst ja muuta rautatieliikenteen harjoittajaa.

Ratakapasiteetin jakamisen oikeusperusteet kuvataan rautatielaissa (304/2011) ja valtio­neuvoston asetuksessa rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta (413/2011).