RATAKAPASITEETIN HAKEMINEN

Valtion rataverkon ratakapasiteettia haetaan Liikennevirastolta kullekin aikataulukaudelle sekä aikataulukauden aikana tietyin määräajoin. Ratakapasiteettia voi hakea myös kiireellisenä ratakapasiteettina muuta kuin säännöl­lis­tä liikennettä varten.

Kaikki ratakapasiteettihakemukset tulee tehdä LIIKE-tietojärjestelmällä. Aikataulukaudelle haettavan ratakapasiteetin (=junien) tietojen tuottamisessa on LIIKE:n lisäksi mahdollista käyttää Liikenneviraston määrittämää rajapintaa. Lisätietoja rajapinnan vaateista ja liitynnästä on saatavilla Liikennevirastosta. Esimerkki kaupallisesta järjestelmästä, joka täyttää kyseiset rajapintavaatimukset, on Viriato-aikataulusuunnitteluohjelmiston Suomi-versio. Kyseisellä ohjelmistolla suunnitellut aikataulut on mahdollista liittää LIIKE:ssä tehtävään ratakapasiteettihakemukseen.

Ratakapasiteetin hakemiseen liittyvän junien aikataulujen suunnittelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ratakapasiteetin hakijoiden tulee käyttää Liikenneviraston julkaisemia aikataulusuunnittelun taustatietoja. Liikennevirasto pitää yllä näitä tietoja ja ajantasaiset tiedot ovat saatavissa Liikenneviraston Extranetin kautta.

Lisätietoa

LIIKE-sivuille tästä
 
Extranetiin tästä