Rakennuttaminen

Kaluston rakennuttamisessa on huomioitava voimassa olevat vaatimukset, jotka ovat joko eurooppalaisia vaatimuksia tai kansallisia vaatimuksia. Erilaiset rautatiekalustoa koskevat määräykset on julkaistu Valtion säädöstietopankin Finlexin viranomaissivuilla. Muut mahdolliset ohjeet on julkaistu Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston Internet-sivuilla.

Ennen rakennuttamisen aloittamista kehoitetaan ottamaan yhteyttä Liikenteen turvallisuusviraston asiantuntijoihin.