Toimiluvan uusiminen 

Toimilupakauden päättyessä yrityksen pitää huolehtia siitä, että se hakee uutta toimilupaa. Uutta toimilupaa hakiessa käytetään samaa lomaketta, kuin ensimmäisellä hakukerrallakin.  

Toimiluvan muuttaminen

Jos toimiluvan saanut yritys muuttaa tai laajentaa toimintaansa, yrityksen pitää toimittaa Trafille uusi toimilupahakemus tai lisäselvitys toiminnan muutoksista.

Toimiluvan peruuttaminen

Trafi voi peruuttaa toimiluvan joko kokonaan tai määräajaksi seuraavista syistä:

1) jos toimiluvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä ja luvanhaltija ei ole korjannut havaittuja olennaisia puutteita ministeriön edellyttämässä määräajassa, joka on vähintään kaksi kuukautta;

2) jos rautatieliikenteen harjoittaminen vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuuden; ja

2) jos luvanhaltija on asetettu konkurssiin eikä luvanhaltijan taloudellista asemaa voida saada luvan mukaisen rautatieliikenteen harjoittamisen edellyttämälle tasolle kohtuullisessa ajassa.