NIMEÄMISEN PERUUTTAMINEN

Trafi voi peruuttaa arviointilaitoksen nimeämisen kokonaan tai määräajaksi, jos laitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia ja puutetta on pidettävä olennaisena. Virasto voi myös peruuttaa nimeämisen, jos laitos toimii yhteentoimivuusdirektiivin 2008/57/EY tai rautatielain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti. Trafin on ennen nimeämisen peruuttamista koskevaa päätöstään varattava ilmoitetulle laitokselle tilaisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa määräajassa. Määräaika ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.