LIIKENNEVIRASTON TARJOAMAT PALVELUT

 

Liikennevirasto tarjoaa ratamaksua vastaan rautatieliikenteen harjoittajille oikeuden käyttää niille myönnetyn ratakapasiteetin mukaisia rautatiereittejä, järjestelyratapihoja, seisonta- ja kuormausraiteita ja muita raiteistoja sekä matkustajaliikenteen laitureita. Liikennevirasto tarjoaa lisäksi junaliikenteen ohjauspalvelun sekä matkustajainformaatio- ja asemakuulutusjärjestelmät Verkkoselostuksessa määritellyillä rautatieliikennepaikoilla.

Vaihtotyön liikenteenohjaus on maksullista. Tämä palvelu ei sisälly ratamaksuun.

Ratakapasiteetin käyttö sisältää liikenteenharjoittajan oikeuden liittyä Verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla Liikenneviraston ratajohtoverkkoon saadakseen sähkövirtaa liikkuvan kaluston vetovoimaa varten. Sähköenergiaa Liikennevirasto ei kuitenkaan tarjoa, vaan sen saamisesta liikenteen harjoittajan on erikseen sovittava palvelun tarjoajan kanssa. Liikennevirasto ei myöskään tarjoa polttoaineen tankkauspaikkoja.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuina palveluina Liikennevirasto voi tarjota rautatieliikenteen harjoittajille mm. oikeutta käyttää Liikenneviraston hallinnassa olevia rakennuksia ja maa-alueita. Liikenneviraston tarjoamien palveluiden käytöstä sovitaan osapuolten kesken rataverkon käyttösopimuksessa tai erillisessä vuokrasopimuksessa. 

MUIDEN TARJOAMAT PALVELUT

Rautatieyritys on velvollinen tarjoamaan toisen rautatieliikenteenharjoittajan käyttöön tiettyjä palveluita raideyhteyksineen, jos näitä palveluita tarjoaa ainoastaan yksi yhtiö eikä palveluita voida muutoin kohtuudella järjestää. Palveluiden saatavuudesta ja niiden käytöstä on neuvoteltava ja sovittava palveluiden tarjoajan kanssa. Palveluiden tarjoajalla on oikeus periä tarjoamistaan palveluista korvaus, jonka tulee olla tasapuolinen kaikkia rautatieyrityksiä kohtaan ja kohtuullinen palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin nähden. 

Tällaisia palveluita voivat olla mm seuraavien palveluiden käyttö:

  • yrityksen sähkönsiirtolaitteet

  • polttoaineen tankkauslaitteet

  • matkustaja-asemat

  • tavaraliikenneterminaalit

  • järjestelyratapihat

  • junanmuodostuslaitteet

  • varikkosivuraiteet

  • liikkuvan kaluston huoltoon ja ylläpitoon tarvittavat tilat ja laitteet

  • muut tekniset laitteet (mm. hiekoituslaitteet, liikkuvaa kalustoa varten tarkoitetut sähkö- ja vesiliittymät, vaunujen      säteilymittauslaitteet, säiliövaunujen täyttöasteen mittalaitteet, vaunujen punnituslaitteet ja jarrujen koettelulaitteistot) sekä

  • liikenneturvallisuustehtävissä toimivan henkilöstön koulutuspalvelut.