ONNETTOMUUKSIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKINTA

 

Rautateillä tapahtuneen onnettomuuden ja vaaratilanteen tutkinnasta säädetään Turvallisuustutkintalaissa (525/2011).

Rautatiejärjestelmään liittyvät onnettomuudet tutkii Onnettomuustutkintakeskus (OTKES).

Jos OTKES ei ota onnettomuutta tutkintaan, Trafi voi tutkia sen tapauksissa, joissa tutkiminen on tarpeen rautateiden turvallisuuden edistämiseksi.