OIKAISU JA VALITTAMINEN

Toimiluvan haltija tai hakija voi tehdä valituksen hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisella tavalla. Valituksen voi tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, että Trafi ei ole antanut päätöstä toimilupahakemukseen säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa. Oikaisua voi hakea esimerkiksi silloin, jos toimiluvan haltija katsoo, että sen toimilupa on peruutettu ilman perusteita.  

Hallintolainkäyttölaki (586/1996)