OIKAISU JA VALITTAMINEN

Trafin turvallisuuslupaa koskevaan asiaan haetaan muutosta valittamalla hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti hallinto-oikeuteen. Trafi liittää turvallisuuslupahakemuksen hylkäämistä tai tutkimatta jättämistä koskevaan päätökseen valitusohjeen, jota tulee noudattaa muutosta haettaessa. Kulloinkin ajantasaisen hallintolainkäyttölain (586/1996) löydät kokonaisuudessaan Finlex-palvelusta. 

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.