Oikaisu ja valittaminen

Trafin turvallisuustodistusta koskevaan asiaan haetaan muutosta valittamalla hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti hallinto-oikeuteen. Trafi liittää turvallisuustodistushakemuksen hylkäämistä tai tutkimatta jättämistä koskevaan päätökseen valitusohjeen, jota tulee noudattaa muutosta haettaessa. Kulloinkin ajantasaisen hallintolainkäyttölain löydät kokonaisuudessaan Finlex-palvelusta.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.