Nimeäminen

Trafi nimeää hakemuksesta ilmoitetun laitoksen rautatiejärjestelmää varten joko määräajaksi tai toistaiseksi. Nimeämisen edellytyksenä on:

  • Laitos on viranomainen tai Suomessa rekisteröity oikeushenkilö.

  • Laitos ja sen henkilökunta ovat luotettavia sekä toiminnallisesti, kaupallisesti ja taloudellisesti riippumattomia rautatiejärjestelmämarkkinoiden osapuolista.

  • Laitoksella on toiminnan laajuuden kannalta riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava järjestely.

  • Laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet.

  • Laitokselle on annettu kansallisen akkreditointielimen antama todistus, jonka mukaan laitos täyttää vaatimuksenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset. Suomen kansallisena akkreditointielimenä toimii FINAS, jonka myöntämä SFS-EN ISO/IEC 17020:n mukainen arviointilausunto toimitetaan Trafiin. FINAS:n nettisivut löydät tämän linkin takaa.

Trafi voi sisällyttää nimeämispäätökseen sellaisia rajoituksia tai ehtoja, joilla varmistetaan, että laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

Ajankohtaiset tiedot arviointilaitoksen nimeämisen hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetuksesta, joka löytyy Trafin nettisivuilta kohdasta Hinnat ja maksut.