Maksukäytännöt

Ratamaksu

Ratamaksu suoritetaan Liikennevirastolle jälkikäteen laskutuksen mukaisesti kalenterikuukausittain toteutuneiden suoritteiden perusteella. Rautatie­liikenteen harjoittajan on laskutusta varten ilmoitettava Liikennevirastolle kuukausittain tiedot harjoittamastaan liikenteestä. Ilmoitukset tulee lähettää osoitteella kirjaamo(at)liikennevirasto.fi ja tiedoksi leena.rouhiainen(at)liikennevirasto.fi

Liikennevirasto ei edellytä vakuutta ratamaksujen suorittamiseksi. Ratamaksut ja muut siihen liittyvät maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Muut maksut

Muista maksuista Liikennevirasto ja rautatieyritys lähettävät toisilleen laskuja sen mukaisesti mitä on yhdessä todettu kunkin osapuolen korvausvelvollisuudeksi.