Luvat ja todistukset

Tietojaa turvallisuustodistuksen hakemisesta ja siihen liittyvät ohjeet löydät sivun vasemman reunan valikosta Turvallisuustodistus-sivun alta. Turvallisuustodistusta ja vastuuvakuutusta tarvitsevat rautatieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat

  • rautatieliikennöintiä,

  • radan kunnossapitoon liittyvää liikennöintiä,

  • museoliikennettä.

Turvallisuuslupa-sivun alle on koottu tietoa ja ohjeita turvallisuusluvan hakemista varten. Turvallisuuslupaa tarvitaan rataverkon suunnittelua, rakentamista, kunnossapitämistä ja hallintaa varten.

Toimilupa-sivun alta löydät lisätietoja Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämistä toimiluvista.

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöön ottamiseen on oltava Trafin myöntämä käyttöönottolupa. Radan osajärjestelmiä ovat infrastruktuuri, ohjaus, hallinta ja merkinanto sekä energia. Käyttöönottoluvat-sivun alle on koottu tietoa osajärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvän käyttöönottoluvan hakemisesta.

Arviointilaitokset-sivulle on koottu tietoa arviointilaitosten hyväksymisestä ja hyväksynnän edellytyksistä. Arviointilaitoksista käytetään myös nimityksiä ilmoitettu laitos ja tarkastuslaitos, ja ne hoitavat eri rautatiedirektiivien mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.

Rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutus -sivun alta löydät lisätietoja rautatieliikenteen harjoittajalle pakollisesta vastuuvakuutuksesta.