LIIKENTEENOHJAUSSOPIMUS

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa rataverkon liikenteenohjauksesta ja huolehtii liikenteenohjauspalvelun tasapuolisuudesta. Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenohjauspalvelun itse tai hankkia ne julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yksityinen rataverkon haltija voi sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenohjauksen järjestämisestä rataverkon haltijan raiteella tai jollakin sen osalla.

Liikennevirasto vastaa liikenteenohjauspalvelun valtakunnallisesta järjestämisestä ja koordinaatiosta valtion rataverkolla. Toistaiseksi Liikennevirasto ostaa tämän palvelun Finnrail Oy:ltä.