SÄÄDÖKSET JA OHJEET

Liikennöintiä koskevat määräykset ovat Valtion säädöstietopankin Finlexin viranomaissivuilla ja muut ohjeet Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston Internet-sivuilla.

Tähän osioon on kerätty keskeisimmät lait, määräykset ja ohjeet, jotka liittyvät rautatiejärjestelmään.