KIIREELLINEN RATAKAPASITEETTI

Ratakapasiteetin hakijat voivat hakea Liikennevirastolta ratakapasiteettia säädetyistä määräajoista riippumatta, jos hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia tilapäisesti yhtä tai useampaa rautatiereittiä varten. Kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea muutosajankohtien väliselle ajalle muutosajankohdan ratakapasiteetin hakuajan päättymisen jälkeen.

Museoliikenne voi hakea vain kiireellistä ratakapasiteettia. Museoliikennettä varten ratakapasiteettia voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen aiottua liikennettä.

Liikennevirasto antaa päätöksensä ratakapasiteetti­hakemukseen viiden työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarkemmat ohjeet hakemisesta löytyvät Liikenneviraston Internet-sivuilta.