KALUSTO JA HENKILÖSTÖ

Rautatiekalustoa ja henkilöstön kelpoisuuksia koskevat määräykset ovat Valtion säädöstietopankin Finlexin viranomaissivuilla ja muut ohjeet Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tai Liikenneviraston Internet-sivuilla.

Rautatiekalustolla, jolla liikennöidään rataverkolla, on oltava käyttöönottolupa ja se on joko rekisteröitävä tai ilmoitettava Trafin ylläpitämään kalustorekisteriin.

Laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä on määritelty ne tehtävät, joihin edellytetään lakisääteisiä kelpoisuuksia. Lisäksi rautatieliikenteen harjoittajat sekä rataverkon haltijat voivat itse määritellä omia tehtäviään turvallisuustehtäviksi, jolloin niiden sisältö ja tehtävän pätevyydet jäävät toimijan oman harkinnan varaan. Nämä asiat tulee kuitenkin esittää toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä.

Lisätietoja kalustosta ja henkilöstöstä löydät tämän sivun vasemman reunan valikon alasivuilta.