Liikennöintiin liittyvät järjestelmät

 

 

JETI

 

JETI:ssä (Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä) ylläpidetään reaaliajassa ratatöihin ja junan kuljettamiseen liittyviä tietoja.

Tiedot koostuvat ennakkosuunnitelmista, ennakkoilmoituksista sekä ratatöiden vuosisuunnitelmista. Ennakkosuunnitelmissa urakoitsija ilmoittaa tulevasta ratatyöstä. Liikennesuunnittelija laatii ennakkosuunnitelman perusteella ennakkoilmoitukset, jotka linkittyvät muihin tietojärjestelmiin: ratakapasiteetin hallinnan tietojärjestelmä (LIIKE), kuljettajan päätelaite (KUPLA) ja liikenteenohjaajan kirjaukset (LOKI). Vuosisuunnitelmissa ylläpidetään ja tarkennetaan verkkoselostuksen liitteen 13 ratatyötietoja.

 

Linkki JETI-sivuille (http://www.liikennevirasto.fi/ammattiliikenne-raiteilla/liikennesuunnittelu/jeti), josta voi tilata käyttäjätunnukset.

 

LIIKE

LIIKE on tietojärjestelmä, jolla haetaan säännöllistä ja kiireellistä ratakapasiteettia. LIIKE:n käyttäjiä ovat mm. liikenteenohjaajat, aikataulusuunnittelijat eri organisaatioissa ja radanpidon töiden suunnitteluun osallistuvat tahot.

LIIKE-sivuille

MIKU

Matkustajainformaatio- ja kuulutusjärjestelmä (MIKU) on Liikenneviraston järjestelmä, jolla tuotetaan henkilöliikenteen asemille ja laitureille ajantasaista tietoa junien kulusta. MIKU lukee kaikkien radalla liikennöivien rautatieyritysten junankulkutiedot kaikista nykyisistä informaatiojärjestelmistä, ml. LIIKE-järjestelmästä. Henkilöliikenteen kilpailun alkaessa mahdollisen uuden rautatieyrityksen ei siis tarvitse itse syöttää tietoja MIKU-järjestelmään, vaan MIKU lukee tarvitsemansa tiedot automaattisesti LIIKE-järjestelmästä, jolla rautatieyritys on hakenut ja saanut liikennöintiin tarvittavaa ratakapasiteettia.

RAILI

Liikenneviraston GSM-R-verkko RAILI eli rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä palvelee ensisijaisesti liikenteenohjaajia, kuljettajia ja konduktöörejä sekä lisäksi myös vaihtotyönjohtajia ja ratatyöstä vastaavia. Verkko kattaa noin 5 000 km ratoja ja ratapihoja. Rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä RAILI on kehittynyt RAILI-palveluksi, jota voidaan käyttää RAILI-puhelimien lisäksi sekä VIRVE- että älypuhelimilla. Älypuhelimiin tarvitaan RAILI-palvelua varten RAPLI-sovellus.

Lue lisää: RAILI-sivuille.

KUPLA (kuljettajan päätelaite)

Liikennevirasto korvaa ja sähköistää rautatieliikenteessä käytettyjä tiedonvälitysmenettelyitä KUPLA-järjestelmällä. KUPLA tulee sanoista KUljettajan PääteLAite.

KUPLA- ja KURPPA-sovellusten tietosuojaseloste (pdf)

KUPLA korvaa paperimuotoisen aikataulun ja mahdollistaa sähköisen tiedonvälityksen yksikön kuljettajan ja liikenteenohjauksen sekä liikenteenhallintajärjestelmien välillä. KUPLA:n käyttäminen on pakollista valtion rataverkolla junaliikenteessä sekä rautatieliikennepaikkojen välisessä vaihtotyössä ja paperiset aikataulut jäävät varajärjestelmiksi

Liikennevirasto pyrkii valtion rataverkon haltijana sähköistämään tiedonvaihtoa ja tuomaan sitä kautta tulevaisuudessa uusia palveluita rautatieliikenteen harjoittajille. KUPLA tuo merkittäviä mahdollisuuksia rautatieliikenteen turvallisuuden ja tilannekuvan parantamiseen. KUPLA antaa myös aktiivisesti tilannetietoa mm. liikenteenhallinnan järjestelmiin mm. sijaintitiedon muodossa. KUPLA on jatkoa JETI- ja ETJ-2 hankkeille.

KUPLA:n käyttöön on tehty kaikkien toimijoiden käytössä oleva sovellus jolla voidaan kouluttaa kuljettajat KUPLA-sovelluksen käyttöön. Liikennevirasto vastaa sovelluksen ylläpidosta.

Lue lisää