Hinnoittelu

Liikennevirasto ei peri sopimusten tekemisestä suoritemaksua.

Sopimusten mukaisista palveluista Liikennevirasto perii sopimuksessa määritellyn maksun. Maksullisia palveluita ovat junaliikenteen ohjauspalvelu, vaihtotyön liikenteenohjaus, ratakapasiteetin käyttö sekä RAILI-verkon käyttö. Tosin toistaiseksi RAILI-verkon käytöstä ei peritä maksua.