HAKEMINEN

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on toimilupaviranomainen, jolle toimilupahakemus osoitetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön on tehtävä päätös toimilupahakemukseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Ministeriö kuitenkin pyrkii myöntämään toimiluvan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki toimilupahakemuksen edellyttämät asiakirjat on saatu ja niiden perusteella on arvioitu se, että toimiluvan hakija täyttää kaikki ehdot. Tavoitteena on, että toimilupa voitaisiin myöntää kuukauden kuluessa toimilupahakemuksen ja kaikkien tarvittavien liiteasiakirjojen saamisesta.