TURVALLISUUSLUVAN HAKEMINEN

Luvan hakemisen vaiheet:

  1. Perehdy rataverkon hallintaa ohjaavaan eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. Erityisen keskeinen turvallisuusluvan hakemisen kannalta on Komission asetus turvallisuusluvan arviointikriteereistä (EU) N:o 1169/2010. Ajantasaiset säädökset löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Säädökset.

  2. Perehdy rautatieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän yleiseen sisältöön ja sille säädöksissä asetettuihin vaatimuksiin. Lisätietoja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja alla olevasta oppaasta: Euroopan rautatieviraston ohjeistus turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

  3. Ole tämän jälkeen yhteydessä Trafin asiantuntijoihin, joilta saat lisätietoja hakemisprosessissa. Yhteystiedot löydät tämän sivun vasemman reunan valikosta kohdasta Yhteyshenkilöt. Perustietoja turvallisuusluvan hakemisesta ja muuttamisesta löydät oppaasta: Ohje turvallisuusluvan hakemista ja muuttamista varten.

Trafin on tehtävä päätös turvallisuusluvan myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sille on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Määräaika alkaa kulua silloin, kun virastolle on toimitettu kaikki sen pyytämät lisäselvitykset tai täydennykset hakemukseen. Tärkeää onkin huomioida, että hakemuksen käsittely tarvittavine täydennyspyyntöinen ja täydennyksineen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen.

Hakulomakkeen turvallisuusluvan hakemista varten löydät Trafin nettisivujen kohdasta Asiointipalvelut.

Ajankohtaiset tiedot turvallisuusluvan hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetuksesta. Linkin maksuasetukseen löydät tämän sivun vasemman reunan valikosta kohdasta Hinnoittelu tai Trafin nettisivuilta kohdasta Hinnat ja maksut.  

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.