TURVALLISUUSTODISTUKSEN HAKEMINEN

  1. Perehdy rautatieliikenteen harjoittamista ohjaavaan eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. Erityisen keskeisiä turvallisuustodistuksen hakemisen kannalta ovat Komission asetus turvallisuustodistusten hakemisesta sekä turvallisuustodistusten pätevyydestä (EY) N:o 653/2007 ja Komission asetus turvallisuustodistuksen arviointikriteereistä (EU) N:o 1158/2010. Ajantasaiset säädökset löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Säädökset ja EUR-Lex-palvelusta.

  2. Perehdy rautatieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän yleiseen sisältöön ja sille säädöksissä asetettuihin vaatimuksiin. Lisätietoja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja sen eri elementeistä löydät Trafin nettisivulta Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja alla olevasta oppaasta: Euroopan rautatieviraston ohjeistus turvallisuusjohtamisjärjestelmästä

  3. Ole tämän jälkeen yhteydessä Trafin asiantuntijoihin, joilta saat lisätietoja hakemisprosessissa. Yhteystiedot löydät tämän sivun vasemman reunan valikosta kohdasta Yhteyshenkilöt. Perustietoja turvallisuustodistuksen hakemisesta ja muuttamisesta löydät oppaista: Ohje turvallisuustodistuksen hakemista ja muuttamista varten ja Ohje rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutuksesta

  4. Hakulomakkeen turvallisuustodistuksen hakemista varten löydät Trafin nettisivujen kohdasta Asiointipalvelut.

Trafin on tehtävä päätös turvallisuustodistuksen myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sille on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Määräaika alkaa kulua silloin, kun virastolle on toimitettu kaikki sen pyytämät lisäselvitykset tai täydennykset hakemukseen. Tärkeää onkin huomioida, että hakemuksen käsittely tarvittavine täydennyspyyntöinen ja täydennyksineen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen.

Ajankohtaiset tiedot turvallisuustodistuksen hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetuksesta. Linkin maksuasetukseen löydät tämän sivun vasemman reunan valikosta kohdasta Hinnoittelu sekä Trafin nettisivuilta kohdasta Hinnat ja maksut.

Lisätietoja saat tarvittaessa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löydät vasemman reunan valikon kohdasta Yhteyshenkilöt.