TERVETULOA RAUTATIEMARKKINOILLE!

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla. Sivuilta löytyy myös tietoa yrityksille, jotka jo toimivat rataverkollamme. Sivut on tarkoitettu rautatieliikenteen harjoittajille, rataverkon kunnossapitäjille ja urakoitsijoille sekä rataverkon haltijoille.

Oletko rautatieliikenteen harjoittaja?

Tästä sivuosiosta löytyvä tieto on suunnattu rautatieliikenteen harjoittajille, museoliikenteen harjoittajille sekä radan kunnossapitoyrityksille.

SÄÄNTELYELIN

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieyrityksistä ja rataverkon haltijoista riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Suomessa sääntelyelin toimii Liikenteen turvallisuusvirastossa (Trafi). Sääntelyelimelle voivat valittaa kaikki alan toimijat, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta erimielisyyden kohteena oleva asia koskee.

Lisää tietoa sääntelyelimen toiminnasta löytyy oheisesta linkistä http://www.saantelyelin.fi/