TURVALLISUUSLUVAN EDELLYTYKSET

Jotta rataverkon omistaja tai haltija voi toimia rataverkon haltijana eli hallinnoida ja käyttää rataverkkoa, sillä on oltava turvallisuuslupa. Rataverkon haltijan toimintana pidetään rataverkon suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitämiseen ja/tai hallintaan, mukaan lukien liikenteen ohjaaminen, liittyvää toimintaa. Jos rataverkkoa omistaa ja hallinnoi eri toimijat, turvallisuuslupaa tulee hakea sen, joka käytännössä toimii rataverkon haltijana.

Rataverkon haltijan on haettava turvallisuuslupaa Trafilta, jos se hallinnoi valtion rataverkkoa tai sellaisia yksityisraiteita, joilta on liikennöintiyhteys valtion rataverkolle tai toiselle yksityisraiteelle ja joilta liikennöidään valtion rataverkolle tai toiselle yksityisraiteelle tai joille liikennöidään valtion rataverkolta tai toiselta yksityisraiteelta. Sen sijaan sellaisten raiteiden hallinnointi, jotka eivät ole yhteydessä muihin raiteisiin ja joilta ei liikennöidä muille raiteille tai muilta raiteilta, ei edellytä turvallisuuslupaa.

Turvallisuusluvan saamisen edellytyksenä on:

  • toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla hakija varmistaa kaikkien organisaatioiden toimintaan kuuluvien riskien hallinnan. Lisätietoja ja kuvauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä löydät Trafin nettisivuilta Turvallisuusjohtamisjärjestelmä­-osiosta

  • rataverkon omistajan tai haltijan tulee osoittaa, että se voi turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvatuilla sekä muilla sisäisillä menettelyillä varmistaa rataverkon turvallisen suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja hallinnan

  • rataverkon omistajan tai haltijan tulee osoittaa, että se tuntee toimintaansa kohdistuvat säännöt ja määräykset ja niitä noudatetaan kaikissa olosuhteissa.